Tillid

Kontakt med vælgerne Som politiker skal man ikke være langt borte fra dagligdagen. Dagligdagen er faktisk meget vigtigere end den politiske verden. Kontakten med vælgerne er alfa og omega for mig. Jeg kan lide at stille spørgsmål og få svar, der fortæller mig, hvad der rører sig ude blandt almindelige borgere.


Jeg har tillid til mine vælgeres dømmekraft. En del af dem er medlemmer af Socialdemokraterne, og mange af dem møder jeg ved arrangementer i partiet, og det har jeg stort udbytte af. Men størsteparten af dem, der betror mig deres stemme ved valgene, er ikke medlemmer af partiet. En hel del af dem kommer jeg i kontakt med ved mine utallige møder og besøg i Horsenskredsen og i hele Østjylland. Jeg lytter med glæde til de synspunkter, jeg møder ved sådanne lejligheder.

 

Jeg føler at hver eneste stemme, jeg får ved et folketingsvalg, er udtryk for, at der er mennesker, der har tillid til mig. Jeg skal gøre mit bedste for at leve op til den tillid. Jeg vil bestræbe mig på, at mine politiske prioriteringer er gennemskuelige og i overensstemmelse med de grundholdninger, jeg er overbevist om, mine vælgere kender. 

 

Bliver ikke træt af at lytte

Jeg tror nok, jeg er god til at lytte og lære af den viden og indsigt, andre mennesker har, og det bliver jeg aldrig træt af. Jeg synes bestemt også, det er rart at få lejlighed til at fortælle andre mennesker om mine holdninger, og om hvordan jeg er nået frem til dem!

 

Løsningerne

Politik drejer sig om at skabe et bedre samfund for almindelige mennesker.

 

Det drejer sig om at skabe løsninger, som mennesker ude omkring i samfundet anser for rimelige. Derfor er det vigtigt for en politiker at høre om almindelige menneskers, organisationers og virksomheders oplevelse af, hvordan lovgivningen virker og om eventuelle uhensigtsmæssige bivirkninger.

 

Derfor besøger jeg organisationer og virksomheder så tit, jeg kan.