Arbejdspladser

En del af fællesskabet Politik handler om de grundlæggende rammer i din hverdag. At du oplever tryghed på din uddannelse, i dit arbejde, i din familie og i din fritid.


Jeg arbejder hver dag for at skabe løsninger, som almindelige mennesker anser for at være forståelige og rimelige.

 

Der skal skabes job
Jeg arbejder for, at alle de der kan, kommer i job. Flere danskere skal være en del af fællesskabet på en arbejdsplads. Man har både en ret og en pligt til at arbejde, hvis man kan.


Svage grupper skal have hjælp
Jeg arbejder for, at mennesker, der er i en svær situation, skal have fællesskabets hjælp til at deltage i arbejdslivet og fritidslivet. Fx er fleksjob en god muligheder for, at kunne deltage i arbejdslivet, når man ikke kan på helt normale vilkår.