Østjylland

Advokat for Østjylland Jeg arbejder for, at transportmulighederne i Østjylland forbedres. Jeg har medvirket til Togfonden, der indenfor få år vil nedsætte rejsetiden fra Horsens til København til 1 time og 50 minutter og til Aarhus fra 29 til 18 minutter. Jeg vil forsætte arbejdet for udvidelsen af E45 og en fremtidig Kattegatbro.

Foto: Helle Moos

Som folketingsmedlem valgt i Østjylland – opstillet i Horsenskredsen – er det naturligt, at jeg er meget opmærksom på, hvordan lovgivning og statslige dispositioner virker i ”mit område.”

 

Jeg vil naturligvis være opmærksom på, hvad der gavner Østjylland som helhed og Horsens specielt. Men lad mig med det samme sige, at man aldrig vil finde mig i front for en løsning, der er hinsides saglig og rimelig fornuft, blot fordi den gavner den kreds eller storkreds, jeg er valgt i!

 

Jeg føler mig forpligtet til et helhedssyn, så andre regioners rimelige krav også spiller ind. Men jeg vil være meget opmærksom på de gode argumenter og underbyggede ønsker, mine vælgere i Østjylland og ikke mindst i Horsenskredsen har.

 

Et eksempel: Jeg mener, at en Kattegatbro vil være en kæmpefordel for Østjylland. Jeg mener, at mange politikere overser de gode argumenter om, at sådan en bro vil binde vækstområderne i Danmark sammen med det resultat, at vi har et center, der mindst kan måle sig med nabolandenes centre. Naturligvis spiller økonomien ved et anlæg af sådan en forbindelse ind, men både for samfundet, virksomhederne og befolkningen vil der være nogle økonomiske fordele, der skal med i den samlede vurdering.