15. marts 2018

Udviklingen ude i Europa maner til eftertanke

Bud på, hvorfor Socialdemokratiet er næsten udslettet eller har haft dårlige valg i flere lande


Jeg har i de år, jeg har været i politik, rejst meget rundt i Europa og talt med kolleger. Men når jeg rejser rundt i Europa i dag, er det svært at møde socialdemokrater. Socialdemokratiet er i rigtig mange europæiske lande stort set ikke eksisterende, sagde Henrik Dam Kristensen, da han havde ordet efter generalforsamlingen i Horsens Oplands socialdemokrater.

 

Socialdemokratiet har de sidste fire-fem-seks år tabt valg med kanonbrag. I Frankrig, som har været socialistisk regeret i … jeg ved ikke hvor mange årtier, var vi ikke engang på stemmesedlen ved præsidentvalget. Vi er udraderet i Holland. Vi er udraderet stort set alle steder.

 

Og hvorfor det? Der har hos ganske almindelige mennesker været to spørgsmål, der har fyldt rigtig meget de sidste årtier, påpegede Henrik Dam.

undefined

 

Globaliseringen 

Det ene er globaliseringen med det pres, den har givet på arbejdsmarkedet. Mange mennesker, der har udført deres job i årevis, oplever pludselig, at der ikke er brug for dem længere. For der står én fra et andet land, der kan udføre det samme på helt andre vilkår. Vi snakker om social dumping. Men ude på arbejdspladserne oplever folk det i hverdagen. Folk føler, at de er under pres. Vi har som socialdemokrater ikke haft nogen ordentlige svar på det problem.

 

Når det ikke er gået værre i Danmark, er det, fordi vi har sagt, at vi vil ikke acceptere social dumping. Hvis en polak får arbejde i Danmark, skal det være på danske vilkår. Derfor har vi måske i nogen grad dæmmet op for det, forklarede Henrik Dam.

 

Indvandringen 

Det andet er, at Socialdemokratiet mange steder ikke har forstået ganske almindelige menneskers bekymring for den indvandring, vi oplever.

 

Vi har gennem årene valgt at sige på grundlag af statistikker: Det går nu ikke så dårligt.

 

Vi har valgt i de nordiske lande at bygge vore velfærdssystemer op på en eller anden solidaritet. Vi betaler i landene en høj skat. Jeg har det godt med, at når fru Jensen oppe i Hjørring, som jeg aldrig har mødt, får behov for en kompliceret hjerteoperation, så får hun den i kraft af vores solidariske system. Det er ikke afhængigt af, om hun har tegnet en forsikring.

 

Og når sådan et solidarisk system kommer under pres, som det gør i øjeblikket, så reagerer folk. Hvis vi ikke formår at tage dette her alvorligt, så går det Socialdemokratiet i Danmark, som det er gået Socialdemokratiet i andre europæiske lande.