6. marts 2018

Tilfredshed med skolereformen

Virksomhedsbesøg En studierejse til Ontario gav stor inspiration i indsatsen for en mere professionel skole


Det er imponerende at komme ind i en 9. klasse i en dansktime sammen med yderligere en gæst og to fra skolens ledelse, uden at det skaber uro eller blot opmærksomhed. Nej, i dette tilfælde gik undervisningen uanfægtet videre. Et par elever var i gang med forelæggelse under resten af klassens åbenbare lydhørhed. Og der var tale om forelæggelse på et ganske højt niveau. Jo, folkeskolen kan godt, konstaterer Henrik Dam Kristensen.

 

Den nævnte episode fandt sted på Østbirk Skole, en skole i et bysamfund 14 km fra Horsens. Og de to fra skolens ledelse var skoleleder Margit Winther Nielsen og pædagogisk leder Morten Stokholm Hansen, som var Henrik Dam Kristensens værter i forbindelse med, at han var på virksomhedsbesøg på skolen.

undefined

 

Skole med mangfoldig elevgruppe 

Østbirk Skole er en tosporet skole med 400-450 elever. I skoledistriktet findes Vestbirk Friskole, der har cirka 100 elever, som altså ellers kunne gå på Østbirk skole. Af børn af anden etnisk oprindelse end dansk har man nu 15-16 syriske, og der er også nogle østeuropæiske børn blandt eleverne. Skolen kan ikke betragtes som en lille hyggelig landsbyskole. Der findes den mangfoldighed på godt og ondt, som man møder i større bysamfund.

undefined 

 

Reformen 

Der blev naturligvis talt om reformen af folkeskolen. Det var de to leders opfattelse, at den har medvirket til at gøre folkeskolen mere professionel. I Horsens deltog mange på leder- konsulent- og vejlederniveau og i øvrigt også en del byrådspolitikere i studierejser til Ontario i Canada, hvis skolesystem netop var meget professionelt med vægt på, hvad eleverne får ud af undervisningen lektion for lektion. Det har været en stor inspiration, kunne de to ledere fortælle.

 

Evidensbaseret 

Det er karakteristisk, at undervisningen i langt højere grad end tidligere er evidensbaseret - altså, at underviserne er bekendt med forskningens resultater og ikke baserer undervisningen på mavefornemmelser!

 

Østbirk skole har ikke svært ved at få lærere. Det kan skyldes, at beliggenheden gør, at det er nemt at komme til skolen. Man skal ikke – som til andre af kommunens skoler - gennem bytrafik for at nå frem.

 

Skolens lokaler er ikke up to date. Der er penge på kommunens budget i 2018 til renoveringer og modernisering.

 

Specialtræning 

Der var også besøg i en gruppe med elever fra de to 8. klasser. Der var tale om elever, der fagligt eller socialt havde for lave præstationer. Eleverne var taget ud af deres normale klasser til specialtræning, og deres niveau var blevet målt før træningsperioden og skulle måles efter. Det mindede om det, Løkkefonden laver. Men det var en del af satspuljeprojektet ”Turboforløb for fagligt udfordrede i folkeskolen.” Det understøttes af Undervisningsministeriet, VIA, Metropol, Rambøll og Trygfondens børneforskningscenter, men ikke af kvotekonger.  

 

Man fik et klart indtryk af en folkeskole i bevægelse, og at der i det store og hele er tilfredshed med reformen fra 2012, som trådte i kraft på skolerne i august 2014, siger Henrik Dam Kristensen.