28. marts 2018

Om Socialdemokratiets udlændingeudspil

Vi er nu kommet i overensstemmelse med de fleste af vore vælgere


Når jeg ser Danmarks Radios serie ”Liberty,” forstår jeg godt drømmen om at komme til Europa. En af de sorte afrikanere, der er blandt hovedpersonerne, siger til sin kone eller kæreste: Når vi kommer til Europa, kan du få alt det, du peger på. Selvfølgelig tror han det. De har jo også mobiltelefoner og så videre.

 

Sådan sagde Henrik Dam Kristensen i et afsnit af sit indlæg ved generalforsamlingen i Horsens Partiforening.

undefined 

 

Vi skal tage hånd om problemerne 

Det ender galt, hvis vi ikke på en anden måde kan tage hånd om problemerne for mange mennesker i Afrika. Mennesker med forhåbninger, men med forhåbninger, som ikke ser ud til at kunne indfris, hvor de bor.

 

Hvordan har det været indtil nu? Jo, det er de allerstærkeste – også økonomisk – der kommer til Europa.

 

Og de, der er kommet til Europa, har ydet kæmpestore ofre undervejs. Der er vel ingen, der har tal på, hvor mange der er omkommet under den farefulde sejlads over Middelhavet – arrangeret af skruppelløse menneskesmuglere, der er helt ligeglade med kvaliteten af de både, der anvendes. Og vi har slet ingen tal for, hvor meget rejsen har kostet op gennem Sahara.

 

At tage fat på en ny måde 

For mig er der ingen tvivl om, at hvis vi vil opnå noget fornuftigt i udlændingepolitikken, må vi tage fat på en ny måde. Det er så det, vi har valgt at gøre i Socialdemokratiet.

 

Vi kan godt diskutere elementer i det. Men det er en samlet pakke! Med dette udspil er Socialdemokratiet ved at komme i overensstemmelse med de allerfleste af vore vælgere og langt de fleste i den danske befolkning.

 

Jeg konstaterer, at noget af det mest centrale i vort oplæg er ikke tanker, som kun Socialdemokratiet i Danmark har. Faktisk er der en 16-17 lande, der diskuterer, om der kan laves modtagelsescentre for flygtninge i for eksempel Libyen – under trygge forhold og overvåget af FN-systemet.

 

”Marshall-hjælp” 

Der er rigtig mange andre ting i vores udspil. Men det hænger sammen med noget helt afgørende. Som Mette Frederiksen allerede for nogen tid siden sagde: For at spørgsmålet om flygtninge fra fattige lande skal finde et rimeligt leje, er vi nødt til at hjælpe ikke mindst Afrika, så man i landene dér kan brødføde sig selv.

 

Der kan være tale om en direkte ”Marshall-hjælp” til udviklingen i de afrikanske lande, og vi skal i EU åbne vore grænser for deres varer, så de kan få afsætning for det, de producerer, sluttede Henrik Dam Kristensen dette afsnit af sit indlæg.

 

Se en video med et andet afsnit af Henrik Dam Kristensens indlæg på generalforsamlingen: De kommende medieforhandlinger og Danmarks Radios økonomi.

undefined