30. marts 2018

En donation på en kvart million

Virksomhedsbesøg Superbrugsen i Østbirk blev startet i 1936. Nu ligger den ved Ydingvej, hvor der blev bygget moderne lokaler i 2002


Da Henrik Dam Kristensen forleden besøgte Superbrugsen i Østbirk, bemærkede han allerførst en tydelig skiltning, der fortalte, at Superbrugsen har doneret en kvart million kroner til en ny hal i Østbirk.

 

En lokal indsamling 

Historien bag det er, at Horsens kommune kommer med 10 mio. kroner til en multihal i forbindelse med den eksisterende Østbirkhal. Dertil er kommet et ekstra kommunalt tilskud, der skal være med til at sikre, at Østbirk Skole og den kommunale ungdomsskole også kan få glæde af de nye faciliteter. Det kommunale tilskud rækker til en hal i ¾ størrelse, men lokalt har der været en indsamling, der har sikret, at der kan bygges en hal i ”fuld størrelse.”

 

Superbrugsens donation er en flot gestus, sagde Henrik Dam Kristensen, da han i brugsen blev budt velkommen af uddeler Kenneth Jespersen. Uddeleren betonede, at man naturligvis er optaget af, at man i lokalsamfundet har gode faciliteter.

 undefined

 

De skæve tidspunkter 

Der er 44 ansatte i Superbrugsen, men omregnet til fuldtidsstillinger bliver det blot 14. Det er mest studerende og unge mennesker, der er passer butikken på skæve tidspunkter. Hvis man skulle have ansatte på fuld tid til at komme på skæve tidspunkter, ville man få nogle problemer. For så ville folk hellere få sig et job i produktionen, hvor man kan få bedre arbejdstider.

 

Opfyldning på hylderne sker ikke på skæve tidspunkter. Det giver sig selv. Mejerierne og andre leverandører leverer ikke varer lørdag eftermiddag og søndag.

 

Hvad angår salgsassistenter på fuld tid er der nogle udfordringer med hensyn til af skaffe personale. Når man har nogle i praktik og synes, de har ben i næsen, kan man jo tale med dem om en ansættelse. Men det er ikke så attraktivt, for forskellen på kontanthjælpen og det, folk kan opnå ved at tjene en løn i brugsen, er for lille.

 

En ekstra omsætning 

Vi er ramt af, at fra i år må vi ikke have åbent på helligdage, fortalte Kenneth Jespersen. Vi fik en ekstra omsætning i fire måneder, fordi Kivi her i Østbirk lukkede, og der gik nogen tid, før Netto rykkede ind i de forladte lokaler. Og den ekstra omsætning har betydet, at vi kom over den grænse, der betyder, at der ikke må være åbent på helligdagene. Det er 23 dage, der skal holdes lukket. Det betyder en nedgang i omsætningen i år på formentlig 2,5 mio. kroner. Det ville ellers i mange henseender være mere hensigtsmæssigt at have åbent hver dag. Det gælder med hensyn til kassation og madspild.

 

Nogle varer, der kasseres, bliver destrueret. Men Superbrugsen er medlem af Too Good To Go. Det er en virksomhed, der bekæmper madspild ved at sætte forbrugere i kontakt med for eksempel supermarkeder. Forbrugerne kan op til lukketid til en billig pris købe de madvarer, som butikken ellers ville have kasseret. Det kan være brød, pålæg, mælk, ost og andre varer, som ikke kan sælges dagen efter.

 

Sidste salgsdag 

Når der fyldes op på butikkens hylder, løber man de varer, der står der i forvejen, igennem for at kontrollere, om sidste salgsdag nærmer sig. Der er naturligvis nogle varer, hvor sandsynligheden for at ramme sidste salgsdag er større end ellers, og her skal man være særlig opmærksom. Når fødevarestyrelsen er på kontrol, er overskridelse af sidste salgsdag noget, der er omfattet af deres stikprøver. Vi har en positiv smiley, så vi har kun ordinært besøg af styrelsen hvert andet år, betonede uddeleren.

 

Lige i øjeblikket er det en trend, at man i brugserne skal sørge for at have lokale varer – for eksempel honning fra en lokal biavler – som supplement til det, der kommer fra Coop. Når der tages lokale leverandører ind, skal man ude i den enkelte brugs holde øje med  fødevaresikkerheden – at den lokale leverandør er godkendt.

 

En selvstændig brugs 

Superbrugsen har ligget på sin nuværende plads siden år 2000. Dengang var der bar mark på arealet ved Ydingvej. Brugsen har tidligere haft to andre placeringer i byen, siden den åbnede i 1936.

 

Det er en selvstændig brugs, der har en franchiseaftale med Coop. Medlemmerne i Østbirk vælger altså deres egen bestyrelse. Cirka halvdelen af brugserne ud over landet har sådan en ordning. Den anden halvdel er ejet af Coop Danmark.