8. februar 2018

2000 recepter på beton

Virksomhedsbesøg Unicon er storleverandør af beton til byggeriet, og man observerer tegn på vækst


Da jeg kom ind i Unicons administrationsbygning på Meteorvej i Horsens, var det første, jeg så, det lokale, som jeg vil kalde ”kontrolrummet.” Her fulgte et par ansatte via skærme og overvågningsbilleder processerne i produktionen af betonblandinger.

undefined

De ansatte kunne her følge alt – lige fra modtagelsen af grus og andre bestanddele til den endelige beton og til læsningen af Unicons køretøjer, der skal bringe betonen ud til den lokalitet, hvor den skal bruges.

 undefined

Unicon er konkurrencedygtig 

Der må højst gå 90 minutter fra man blander betonen, til den skal være ude i formen, hvor den skal anvendes.

 

Om sommeren er man måske nede på 70 minutter. Det var en af de tankevækkende oplysninger, jeg fik af direktør Sørens Holm og regionsdirektør Jan Søndergaard Hansen under besøget hos Unicon.

 

Man kan på byggepladser se små ”private” blandere. Men det er nok steder, hvor man har behov for meget små mængder eller blot skal have mørtel til at lægge mellem murstenene.  De små blandere er meget mandskabskrævende. Så når der skal bruges større mængder til fundamenter og den slags, kan det betale sig at få en betonleverance. Og så er leverancerne fra Unicon specialiserede. Man har 2000 forskellige recepter! 

 

Elementer eller flydende beton

Betonelementer? Det er en anden branche. Elementerne er gode til byggeri, hvor man skal i højden. Elementer kan også sikre en hurtigere byggeproces.

 

Anvendelse af flydende beton har fordele i forhold til anvendelse af betonelementer. Med elementer bliver broer kantede og falder dårligere ind i naturen end de afrundende - måske svungne – former, der er mulige, når man bruger flydende beton. Og broer bygget af betonelementer vil også kræve mere vedligeholdelse i det danske klima. For der er sammenføjninger, hvor vand kan trænge ned, og som med vekslingen mellem frost og tø i vinterperioden vil udgøre et problem. Men selvfølgelig kan en elementbro løftes på plads i løbet af en nat, så man generer eventuel trafik, der påvirkes af arbejdet, mindst muligt.

 

En stor del af vore materialer er lokale, fortalte Søren Holm. Man skal helst ikke køre for langt med grus og sten. Cementen er den afgørende faktor men også den dyreste ingrediens i betonen. Desuden skal der vand og luft i.

 

Grus kan efterhånden være et problem. Der er forekomster nok af egnet grus. Men kommunerne er ikke meget for at tillade åbning af nye grusgrave.

undefined 

Italienske ejere og nordiske søstre 

Unicon er ejet af italienske Cementir Holding. Aalborg Portland har samme ejer. Unicon blev oprettet i 1926.Der er ud over landet 28 aktive fabrikker og syv, der ligger og hviler. Og man har 50 procent af det danske marked.

 

Unicon har 596 medarbejdere og med outsourcede funktioner skaber man i alt beskæftigelse for omkring 1000 personer.

 

Unicons norske ”søster” har 38 fabrikker, og der er ti fabrikker i Malmö og omegn. Der køres 65000 læs beton ud om året.

 

Unicon har cirka 200 egne lastbiler og cirka 30, som man hyrer ind. Dertil kommer de biler, der leverer cement, grus og sand. Man betragter vel mest Unicon som en produktionsvirksomhed, men man er faktisk også en stor spiller i logistikbranchen!

 

Væksten 

Der blev naturligvis også talt om vækst. 2017 er det bedste år, Unicon har haft siden 2007. Og en sammenligning af januar 2017 med januar 2018 viser også en pæn stigning. Det kan være tilfældigt, men man ser det dog som tegn på vækst.

 

Selv om der er vækst mange steder vest for Storebælt, er København den markante vækstmotor, sådan som Unicon oplever det.