31. januar 2018

Fra hestegødning til grøn energi

Virksomhedsbesøg En fantastisk historie om en genial idé udspiller sig på Søbækvej ved Brædstrup


Man gør hestemøg til grøn energi: Man eliminerer lugtgener, man får en god portion bioenergi, og man får et restprodukt, der kan brændes af og yderligere bidrage til et yderst positivt energiregnskab! Det lyder som en drøm.

 

Fra drøm til virkelighed 

Men ægteparret Kristian Trolle og Gitte Rosenkilde – med virksomheden Ecodrying  - har koden til at gøre drømmen til virkelighed.

 

Og drømmen har betydning for hestestutterierne, og dem findes der i Danmark cirka 200 af. For hestegødning - blandet med halm – har ikke nogen gødningsværdi. Stutterierne har nemt en udgift på 50.000 op til 400.000 kroner årligt i forbindelse med at få fjernet hestegødningen. Den udgift kan man spare, og oven i købet kan man undgå en udgift til opvarmning af bygninger. Noget, som ellers nemt kunne løbe op i et sekscifret kronebeløb om året.

 

Sådan går det til – kort fortalt 

På øverste billede ses Kristian Trolle foran en afbildning af anlægget. Først puttes møget ind i en stor mixer, som gør massen ensartet. Herefter kommes det ned i et raffineringsrør, hvor der er omkring 200 graders varme. Vandet fra møget udgør omkring 40 %, og det bliver til damp, som kan anvendes til opvarmning. I røret bliver møget til tørstof, som bruges som biobrændsel. Overskydende tørstof presses til briketter, som er absolut lugtfri, og som kan sælges videre.

undefined

På billedet herover ses glasbeholdere med tørstof og (til venstre) briketter.

 

Der er dog foreløbig et problem: Hestegødning er pr. definition affald, og man kan altså ikke sælge briketterne til hvem som helst. De kan indtil videre blot anvendes i egentlige forbrændingsanlæg til affald.

 

Biproduktforordningen 

Som et produkt af hestegødning hører briketterne ind under EU's biproduktforordning. De skulle gerne tages ud af denne forordning, så briketterne vil kunne sælges til  almindelige forbrugere. Man er i gang med at søge at få briketterne ud af forordningen, og det vides at ville tage tre måneder til et år at få klaret.

 

Ecodrying er også i gang med at komme på markedet i Danmarks nabolande. Og man er i dialog med kyllingebranchen om udvikling af et anlæg, der kan anvende kyllingers gødning.

 

Ecodrying finde på Søbækvej ved Brædstrup. Og de to iværksættere bor privat i Rask Mølle.

 

En fantastisk historie og en genial idé, var Henrik Dams umiddelbare bemærkninger efter besøget hos Ecodrying. Det var opmuntrende at høre om.