8. september 2017

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er et vigtigt tema

Inspirerende dialog: Besøg i Business Horsens med dialog også om infrastruktur og regional contra lokal erhvervsindsats


Lønniveauet stiger i Polen. Det er ikke på højde med det danske. Men det er højt nok til, at polakker, der arbejder i Danmark, begynder at tage hjem til Polen. Oplysningen blev givet til Henrik Dam Kristensen, da han forleden aflagde besøg hos Business Horsens i VBI Park på Chr. M. Østergaards Vej i Horsens. Her deltog fra Business Horsens bestyrelsesformanden Finn Damkjær Pedersen og erhvervsdirektør Signe Marie Smidt.

 

Modellen med de indiske læger 

Med bemærkningen om de polske medarbejdere i virksomhederne var bolden givet op til en af Business Horsens’ vigtige dagsordener: Indsats mod mangel på kvalificeret arbejdskraft. På nogle områder kan problemerne med mangel på arbejdskraft kun løses ved at finde kvalificerede folk udefra. Der er stor arbejdsløshed i Sydeuropa. Måske skulle man kopiere ordningen med de indiske læger, som regionen for år siden gennemførte: Hente kvalificerede spaniere og italienere hertil og give dem en samlet indføring i dansk og danske forhold.

 

Der tages mange initiativer for at sikre arbejdskraft nu og i årene, der kommer. Der blev nævnt blandt andet erhvervsmentorprojektet i 2015 og jobmessen i maj i år med henblik på såkaldte spot-job: job med kortere arbejdstid, helt ned til fem timer om ugen.

 

VVM-redegørelsen 

Et andet vigtigt punkt for Business Horsens er infrastrukturen, hvor man glæder sig over, at Horsens kommune er indstillet på at satse et betydeligt beløb på at løse lokale trafikproblemer, samt over, at en VVM-redegørelse for motorvejsstrækningen fra Vejle til Randers nu kommer. Det springende punkt er finansieringen af selve projektet, da der ikke er plads til E 45 i den 2025-plan, regeringen har lagt frem.

 

Togfonden blev nævnt. Henrik Dam Kristensen pegede på ændringerne af linjeføringen på Vestfyn og fra Hovedgård til Aarhus som meget vigtige forbedringer. Og kommer togbroen over Vejle Fjord ikke i denne omgang, kommer den senere. For Vejle Station kan simpelthen ikke tage mere trafik.

 

Nærhedsprincippet 

Erhvervsklimaet i Horsens blev omtalt som godt. Der er et iværksættermiljø, som skaber udvikling, fremdrift og nye virksomheder. Det lokale arbejde er vigtigt, men samtidig skal man også være opmærksom på det, der sker uden for kommunen i et bredere samarbejde i Business regionen. Regionen kan selvfølgelig være god til at takle opgaver, der går på tværs af kommunerne. Men nærhedsprincippet er vigtigt. Og i det nære system er det nemmere at få noget ”ud over rampen.” 

 

Det var nyttigt at få denne inspirerende dialog med Business Horsens. Der er jo tale om en særdeles vigtig spiller i det lokale samfund i kommunen, og organisationen har fået endnu større bredde efter fusionen med Cityforeningen i Horsens, sagde Henrik Dam Kristensen efter besøget i VBI Park! Det er godt at have kendskab til dagsordenen i det lokale erhvervsliv, og kan jeg hjælpe med at formidle ønsker og behov videre til Christiansborg, gør jeg det gerne.