5. september 2017

En opdatering vedrørende integration

Besøg i Jobcenteret: Svingende antal flygtninge til kommunen - næste år blot syv


Hvad angår modtagelsen af flygtninge til integration i Horsens kommune, opleves der store udsving. Faktisk er prognosen, at der blot kommer syv nye flygtninge næste år! Det kunne Mette Vestergaard Byskov, leder af jobformidlingen i Jobcenter Horsens, fortælle, da Henrik Dam Kristensen i går kiggede indenfor for at få en opdatering, når det gælder integration i kommunen.

 

Som udgangspunkt jobparate

Man er i Horsens i høj grad med på tanken om, at flygtninge hurtigst muligt skal have kontakt til arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt er de jobparate.  Af de flygtninge, der endnu er i integrationsprogrammet, er 140 jobparate og 70 aktivitetsparate. Og antallet af borgere i integrationsprogrammet er faldende, fordi kommunen faktisk har succes med at få flygtninge i arbejde. 95 er kommet i ordinært arbejde siden sommeren 2016. Her er Horsens langt bedre end landsgennemsnittet (se indsatte graf.)

 undefined

Erhverv med mange jobåbninger

Man går bevidst efter at få flygtninge i gang på områder, hvor der er mange jobåbninger i Horsens kommune. De arbejdsområder, der er størst mulighed for, at flygtninge kan få job i, er

Rengøring

Bygge og anlæg

Lager og logistik

Hotel og restauration

 

Undervisningen på Sprogcenteret tilrettelægges med vægt på det fagsprog, der er nødvendigt inden for den branche, den enkelte flygtning sigter mod.

 

Uddannelse fra hjemlandet

Ti procent af de flygtninge, der kommer, har en uddannelse. Men selv om man for eksempel er tømrer eller mekaniker, lever man ikke nødvendigvis op til de krav og forventninger, vi har i Danmark. En flygtning var i hjemlandet frisør, men var kun vant til at bruge maskine og havde aldrig prøvet at bruge saks. Og det kommer man ikke langt med i en dansk frisørsalon.

 

Der var en fornemmelse af, at syrerne, der kom i stort tal i 2015, ofte ville være veluddannede og derfor rimeligt lette at få ud på arbejdsmarkedet. Men de syrere, der er kommet til Horsens, har ikke svaret til den nævnte fornemmelse. Nogle er kommet på Danish Crown efter en kort oplæring på Learnmark.

 

Der blev talt om bestemmelsen fra 2016 om, at flygtninge med krav på midlertidig beskyttelse skal vente tre år på familiesammenføring. Det er et skøn, at 15-20 mandlige flygtninge i Horsens venter på muligheden for familiesammenføring.