6. september 2017

En håndholdt uddannelse

Ungdomsuddannelse: EGU møder stor beredvillighed i det lokale erhvervsliv, når unge skal i praktik


Praktikken er det vigtigste i Erhvervsgrunduddannelsen EGU. Man er først og fremmest i praktik i virksomheder, og man får løn under praktikken. Det er stærkt motiverende at ”tjene egne penge.” Der suppleres med teori i det omfang, det er nødvendigt, for at klare de opgaver, man møder i arbejdssituationen eller i en efterfølgende faglig uddannelse.

 

EGU er en ”håndholdt løsning.” Man går ikke i en klasse eller på et hold. Den enkelte deltager får sit helt eget forløb, der aftales i samarbejde mellem EGU-vejlederen og deltageren.

 

Efterspørgsel efter arbejdskraft

Erhvervslivet i Horsens er en god samarbejdspartner for EGU i Horsens-Hedensted, fortalte EGU’s medarbejdere Henrik Dam Kristensen, da han i mandags aflagde besøg i vejledningscentret i Christiansholmsgade i Horsens. Der er stor villighed i virksomhederne til at tage de unge på EGU i praktik.

 

Der er en generel forståelse for behovet for at få sluset flere unge ind på arbejdspladser og i uddannelse, som hænger sammen med det gode samarbejde i Horsens Alliancen. Desuden er der en stor efterspørgsel efter arbejdskraft i virksomhederne, og det betyder også noget.

 undefined

Afklarede og motiverede unge

Man har 60 unge i gang med EGU, 48 fra Horsens kommune og 12 fra Hedensted. Desuden er 14 på vej ind.

 

EGU er for unge, der ikke umiddelbart er kommet i gang med et fast arbejde eller en uddannelse. De skal være afklarede og motiverede. Unge med sociale problemer eller manglende motivation kommer typisk ikke på EGU, men på Produktionsskole. Og KUU, den Kombinerede Ungdomsuddannelse, er for unge, der har haft under karakteren 2 i dansk og matematik, og som normalt ikke er afklarede med hensyn til fremtiden i uddannelse og på arbejdsmarked. PÅ KUU er der også megen praktik, men også systematisk undervisning med henblik på skoleresultater, der svarer til 2 i dansk og matematik efter 9. klasse.

 

Overgangskrav

En alvorlig hurdle for nogle af de unge er de såkaldte overgangskrav. I løbet af grundforløbets 20 uger skal de unge på uddannelsen til for eksempel industritekniker have et niveau i dansk, matematik og engelsk på E-niveau (svarende til prøven efter 10. klasse) og i fysik på F-niveau (lidt mere end 9. klasse), og det skal dokumenteres ved overgangen til hovedforløbet.

 

EGU er en god måde at hjælpe unge videre til uddannelse og aktiv deltagelse i arbejdslivet. Arbejdsformen i EGU må gerne blive bevaret som en mulighed i en fremtidig Forberedende Grunduddannelse, sagde Henrik Dam Kristensen efter besøget i Christiansholmsgade.