16. december 2017

Stigningen i byggeriet mærkes

Virksomhedsvesøg Dansk Boligbyg har mange byggeopgaver både i Horsens og ud over landet


Dansk Boligbyg har hovedkontor i Horsens, og her var Henrik Dam Kristensen forleden på besøg for at blive orienteret om virksomhedens arbejdsområde og organisation. Han blev af direktør Anton Nørgaard og pr-chef Djon Bang grundigt informeret.

 

Dansk Boligbyg har gennem årene haft mange opgaver i Horsens. Det første var ombygningen af tidligere fabrikslokaler på Fabriksvej til plejecentret Orions Hus med 37 plejeboliger. Også ved om- og tilbygninger på centrene Præsthøjgården og Lindehøj har Dansk Boligbyg haft opgaver. Erfaringen med renovering af plejecentre i Horsens gav en ekspertise på området, som kom til at betyde mange af den slags opgaver rundt i landet i de år, hvor byggeriet ellers var på lavt blus.

undefined 

I Horsens har Dansk Boligbyggeri også været med ved en lang række almene boligbyggerier, og det er Dansk Boligbyggeri, der er hovedentreprenør i forbindelse med opførelsen af et ni-etagers højhus for NRGI i Blumersgade. Her er man i gang med at rive de tidligere børneinstitutioner ned, og opførelsen af højhuset kommer i gang i januar.

 

Lønpres og ventetid på materialer 

Man mærker den stigende aktivitet inden for byggeriet. Der fornemmes et lønpres, og der kan lejlighedsvis være ventetid på materialer, og her er det største problem betonelementer. Det kan også til tider være svært at finde håndværkere til en fagentreprise, men indtil nu er det gået, fortalte Anton Nørgaard.

 

Stigningen af aktiviteten i byggeriet har betydet ansættelse af yderligere ti medarbejdere inden for det seneste år. Man er nu ca. 70 ansatte, og det er oplagt, at de underentreprenører, man bruger ved hoved-og totalentrepriser, også har vækst i antallet af beskæftigede.

 

Total- og hovedentrepriser 

Dansk Boligbyg har opgaver ud over hele landet. Man er hovedentreprenør på byggeprojekter eller har dem i totalentreprise. Man står for tilknytning af - typisk lokale – virksomheder i byggebranchen. Man tager sig af økonomien og sørger for styring af byggepladsen og for, at kvaliteten af byggeriet er i orden.

Dansk Boligbyggeri har opbygget et værdisæt med overskrifter som, kundetilfredshed, troværdighed og selvledelse, oh mn gør løbende noget for, at de ansatte skal føle medejerskab af værdierne. Nyhedsbreve til medarbejderne er med til at sikre en god information og styrke korpsånden.

 undefined

Social og miljømæssig ansvarlighed 

Dansk Boligbyggeri har en CSR-politik. CSR (Corporate Social Responsibility) er betegnelsen for en virksomheds arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i dens forretningsaktivitet. I CSR-politikken kan man plukke udsagn som:

 

Vi tilstræber … at have fælles kantine/skurvogn på byggepladsen med det mål at fremme dialog, samarbejde, koordinering og et godt arbejdsmiljø.

Vi uddanner løbende vore medarbejdere for at sikre, at de følger med i den teknologiske udvikling, og for at udvikle dem til endnu bedre ledere og ansvarlige medarbejdere

Vi har fastsat et mål for antallet af kvinder i … selskabets ledelsesniveauer.

 

Afdelinger 

Dansk Boligbyg har afdelingskontorer i Hobro, Odense og Roskilde, og i tilknytning til – og i lokalefællesskab med - Dansk Boligbyggeri finder man BASE Erhverv.