20. december 2017

Pasning, omsorg og læring

Institutionsbesøg Et børnehus med plads til 200 børn i nye og velegnede lokaler


Dagnæs Børnehus på Strandkærvej i Horsens har næsten helt nye og meget velegnede lokaler, og huset tager sig dagligt af 200 børns pasning, omsorg og læring. Henrik Dam Kristensen besøgte for nylig børnehuset, hvor lederen Betina Brounbjerg Martinussen orienterede om huset og arbejdet i forbindelse med det.

 undefined

Læring 

En af de ting, man læringsmæssigt gør meget ud af i Dagnæs Børnehus, er det sproglige. Huset har et særligt lokale til arbejde med børns sproglige udvikling. Men hensigten om at udvikle børnenes sproglige evner spiller i øvrigt en rolle i alle aktiviteter i huset.

 

Bygningerne giver gode vilkår for børns læring. For eksempel er børnenes garderobe så rummelig, at der er plads til, at børnene selv bakser med at komme i flyverdragten, når de skal udendørs. Det er vigtigt at lære at være selvhjulpen.

 

De ansatte

De ansatte er pædagoger, pædagogassistenter og pædagogmedhjælpere. Der er cirka 55 pædagoger. Der er flest kvinder blandt de ansatte, og man vil gerne have flere mandlige. Fordelen ved at være en stor institution er, at man dog kan have flere mandlige blandt de ansatte. Her er man seks. Det er nemmere at være en mand som ansat, når man ikke er eneste af hankøn. Den situation kunne man snarere risikere på en lille institution.

 

Forældrebestyrelsen 

Der gøres en stor indsats i forældrebestyrelsen. Og man har haft fælles bestyrelsesmøde med Dagnæsskolen. Her fortalte bestyrelsesformanden på skolen: ”Ja, hos os har man kampvalg.” Så rejste vores bestyrelsesformand sig og sagde: ”Det har vi også!” Jo, der er aktive forældre, som gerne vil deres børns vel, så der er altid en del, der gerne vil i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har indflydelse på alle principperne – men ikke på den daglige drift. Et af principperne gælder måltiderne. Og bestyrelsen har ønsket, at økologi skal være højest prioriteret. Så råvarerne til maden her er for 60 – 90 procents vedkommende økologiske, fortalte Betina Brounbjerg Martinussen. Der kom så nogle forældre og sagde, at de gerne ville have, at alt vores kød – ikke blot kyllingekødet – var halalslagtet. Men bestyrelsen har fastholdt, at økologien er vores første prioritet.

 

Bestyrelsen har også drøftet, hvad den vigtigste målsætning i vores virksomhed skal være, og man har dér peget på dedikerede fællesskaber, og at børnene får mulighed for at opleve sig selv i forhold til andre -altså: hvordan kan man regulere sig selv?

 

Små konflikter 

Man oplever ikke mobning. Men naturligvis er der konflikter. Det gælder for børn mellem nul og seks år, at de skal lære at dele.

.

Man har i børnehuset ikke særligt mange børn med anden etnisk baggrund end dansk - vel højst 10 procent. Og forældrene til de børn møder også op til forældrearrangementer.

 

Dagplejerne og de børn, de har ansvaret for, kommer i Børnehuset, men fra 1. januar bliver samarbejdet med dagplejen mere formaliseret, idet Betina Brounbjerg Martinussen bliver leder af dagplejen i Dagnæs.