13. december 2017

I Bryrupbanens gamle bygning

Virksomhedsbesøg Lidegaard Revision og Rådgivning findes i smukt restaureret jernbanestation


Henrik Dam Kristensen besøgte Lidegaard Revision og Rådgivning i Jernbanegade i Brædstrup. Her findes virksomheden i Bryrupbanens gamle stationsbygning. Den er blevet smukt restaureret både udvendigt og indvendigt. Foran bygningen er der lagt nogle skinner, hvor Bryrupbanens spor i sin tid fandtes. Og indendørs fornemmer man tidligere tiders ventesal og boliger for postmester og stationsforstander.

 

I disse unikke omgivelser havde Henrik Dam Kristensen en dialog med de to indehavere af virksomheden: Jens Erik Lidegaard og Edel Bertelsen. 

 undefined

Registrerede revisorer -snart fortid 

En del af dialogen drejede sig om de to former for godkendte revisorer, de registrerede og de statsautoriserede. De statsautoriserede har en fuld akademisk uddannelse, mens de registrerede har noget, der svarer til en bachelorgrad.

 

I fremtiden vil der kun blive uddannet én slags godkendt revisor i Danmark: den statsautoriseret revisor. Uddannelsen som bachelor vil ikke give adgang til noget som helst, og betegnelsen ”registreret revisor” vil være fortid. Det betyder, at de registrerede revisorer i de kommende år langsomt, men sikkert vil forsvinde. Allerede i løbet af 10 år vil det tynde voldsomt ud i antallet af dem.

 

Kontinuitet hos revisoren 

Hos Lidegaard Revision og Rådgivning har man mange små og mellemstore virksomheder som kunder: Virksomheder med en omsætning op til 100 mio. kroner på årsbasis. Kunderne nyder godt af kontinuiteten hos deres revisionsfirma. De møder år efter år de samme folk, og der opstår gensidigt kendskab og tillid. Skal den type kunder i fremtiden betjenes af de store, statsautoriserede revisionsfirmaer, vil de blive mødt af skiftende elever og yngre medarbejdere. De vil vanskeligt kunne få en rådgivning, der er baseret på års indsigt i deres virksomheds forhold og vilkår. 

 

Oven i købet uddannes der for få statsautoriserede revisorer. Sidste år blev der uddannet 47, og det svarer slet ikke til afgangen i branchen.

 

Hos Lidegaard har man elever inden for revision. Men når de har været i fire-fem år i et lille revisionskontor, flytter de til et af de store!

 

Iværksættere 

I samtalen berørtes også IVS (iværksætterselskaber). Et IVS kan stiftes for 1 krone i startkapital. Selskabet skal dog i stedet spare 25 % af det årlige overskud op indtil selskabskapitalen og en særlig reserve udgør 50.000 kroner.  Som i andre selskaber er der i IVS ikke nogen personlig hæftelse. Det kan indebære, at det offentlige må påtages sig udgifterne ved lukning af et (kuldsejlet) IVS. Måske ville det være rimeligt at forlange et indskud på for eksempel 50.000 kr. ved stiftelse af et IVS.

 

Jeg fik da et par synspunkter med fra besøget, sagde Henrik Dam Kristensen, og jeg vil drøfte dem med Socialdemokratiets ordfører på området.