29. december 2017

79 procent er medlem af folkekirken

Besøg i provstiet Man vil genre formidle budskabet, at alle er velkomne i kirken


Folkekirken er en meget vigtig institution i Danmark, sagde Henrik Dam Kristensen, da han - i forbindelse med sine virksomhedsbesøg – besøgte Horsens provsti. Her blev han informeret om forhold i provstiet af provstiudvalgets formand Ilse Kyndesgaard og provst Anette Brounbjerg Bennedsgaard. Bente, min kone, er blevet medlem af menighedsrådet i Grindsted, så jeg følger debatten om kirkelige forhold i endnu højere grad end tidligere, tilføjede Henrik Dam.

 

Pastorater lægges sammen 

Horsens provsti består af de 29 sogne i Horsens kommune. Provstiet har gennemført en organisatorisk ændring, der betyder, at pastorater er lagt samen, så man på tværs af sognene – især i landområderne – opnår at have mere end blot en enkelt præst i ethvert pastorat (se billede). Det betyder, at man alle steder har en lokalt forankret præst uanset ferier og fridage, og der opnås en større sikkerhed for kontinuiteten i tilfælde af sygdom.

undefined

 

Rationalisering 

Kirkeskatten i provstiet nedsættes i 2018 til 0,84 procent (mod tidligere 0,89 procent). Nedsættelsen skyldes blandt andet, at man har lagt sig fast på et bestemt beløb, som år efter år kan bruges på bygningsmæssige forhold. Desuden spiller sammenlægningen til færre pastorater ind. Den betyder, at ansatte – for eksempel gravere - i stigende grad anvendes på tværs af de tidligere pastorater, og det medfører en rationalisering. Det stigende folketal i kommunen spiller også ind. Præsternes lønninger afholdes af ministeriet, og de figurerer altså ikke på provstiets budget.

 

Langt de fleste borgere i Horsens provsti er medlem af folkekirken – faktisk 79 % eller mere end 70.000 personer. Det er lidt mere end landsgennemsnittet og gennemsnittet for Aarhus stift. Disse gennemsnit er begge på 78 procent. (Procenttallene er pr. 1.1. 2017). 79 procent af de børn, der fødes i kommunen, bliver døbt.

 undefined

At få flere i tale 

På spørgsmålet om socialt arbejde i folkekirkeligt regi nævnes Kirkens Korshær, som har en meget besøgt varmestue på hjørnet af Borgergade og Fugholm. En præst ved Klosterkirken har hvervet som korshærspræst, og han leder varmestuen. (Se interview med korshærspræsten her!)

 

I folkekirken er man optaget af at få flere i tale end de trofaste kirkegængere, som man allerede har god kontakt til. Det er et ønske at formidle budskabet, at alle er velkomne i folkekirken. Der er netop ansat en kommunikationsmedarbejder på halv tid.

 

Blandt vejene til at gøre deltagelse i kirkens liv interessant for flere nævnes ”Gud og Pasta” - korte og anderledes familie- og børnegudstjenester med fællesspisning bagefter. Der findes et skole-kirke-samarbejde, og der laves undervisningsforløb for skoleelever - for eksempel ”Jesus på Fængslet,” der henvender sig til elever i 3.-klasserne. Under overskriften ”Stille stunder” er der arrangementer – for eksempel pilgrimsvandringer – der giver anledning til eftertanke.