25. oktober 2017

Borgernes retssikkerhed og mange andre emner

Virksomhedsbesøg: Henrik Dam Kristensen besøgte en stor advokatvirksomhed og deltog i samtale om borgernes vilkår i retssystemet


Borgernes retssikkerhed var et af de emner, der gav anledning til en indgående samtale, da Henrik Dam Kristensen mandag var på virksomhedsbesøg hos LRP, det største advokatkontor i Horsens. Fra LRP deltog Peter Agentoft Nielsen og Jens Glavind i samtalen.

 

Mange opgiver at føre sag

Hvis en privat borger skal gennem et sagsanlæg for eksempel i forbindelse med skader på et hus, vedkommende har købt, går den dækning, man kan få fra retshjælpsforsikringen, stort set til det syn og skøn, der er nødvendigt. Når man ved den private borgers risiko er at skulle betale egne sagsomkostninger og måske også modpartens, er det indlysende, at mange opgiver.

 

Der kan – afhængigt af indkomstgrundlaget – søges om fri proces, men det tager tre-fem måneder at få svar på sådan en ansøgning.

undefined

 

Klagenævn 

Der er blevet oprettet mange klagenævn, der skulle gøre det enklere. Den enkelte borger skulle selv kunne håndtere sådan nogle klagenævn. Men i mange tilfælde har de borgere, der selv går i gang med en klagesag, ingen jordisk chance for at tale deres sag. Der er nemlig alt for juridisk komplicerede forhold. 

Der var enighed om, at det er betænkeligt, at menigmand har svært ved at håndtere det at klage og føre en klagesag til positiv afslutning.

 

Et andet tema, der blev talt om, var proceduren i forbindelse med klagesager. Der blev illustreret med eksempler på sager, hvor der klages til advokatnævnet. Det er en uvildig instans, der behandler klager over advokater.

 

Hvis det er gratis at klage, vil mange kaste sig ud i klagesager uden at overveje, om de har udsigt til at få et udfald, der er positivt for klageren. Et gebyr – som man eventuelt kan få godtgjort, hvis man vinder sagen - ville sikket få mange til at foretage en realistisk vurdering, inden de klager.

 

Klager en borger til advokatnævnet over en sag, vil det påføre den påklagede advokat et så tidkrævende arbejde at svare på spørgsmål og udarbejde redegørelser om sagen, at det i mange tilfælde er billigere i en fart at sende klageren en kreditnota og så komme videre. 

undefined

 

Mange bind med lovstof 

Problemer om generationsskifte i et land med mange familieejede virksomheder var også blandt samtalens emner. De to repræsentanter for LRP kunne også fortælle om et kriseramt statsligt it-system – domstolens sagssystem – der har kostet LRP mange timers arbejde at få op at køre.

 

I mødelokalet, hvor samtalen fandt sted, var der et imponerende antal hyldemeter med indbundne lovsamlinger. Bøgerne illustrerede malende, hvor omfattende lovgivningen er! Og faktisk ligger Karnovs Lovsamling nu på nettet, hvor der er meget nemmere adgang til lovteksterne.

 

At møde i retten er kun en del af et advokatkontors arbejde. Peter Agentoft Nielsen og Jens Glavind kunne fortælle, at de ikke møder meget i retten, idet de væsentligst arbejder med erhvervsklienter. Det betyder, at der arbejdes med ansættelsesret, selskabsret, kontrakter, virksomhedsoverdragelser og den slags.

 

LRP har en ejendom med 2200 m2 centralt i Horsens, og her er der 60 ansatte. Desuden har man også kontor i Hedensted.