6. juni 2017

Politik er sværere at gennemskue end tidligere

Grundlovstale: Men politik bliver til på samme måde som førhen. Nemlig gennem et hav af samtaler med både erhvervsliv, fagforeninger, berørte borgere og eksperter på de forskellige områder


Det repræsentative demokrati er en velfungerende styreform. sagde Henrik Dam Kristensen i sin grundlovstale i Folkeparken i Brødstrup. Men det bliver kun til et levende folkestyre, hvis politikerne er i kontakt med folket, og der eksisterer et sammenspil - ikke kun i forbindelse med et valg eller en valgkamp, men hele året rundt.

 

Det er afgørende, at vi som politikere lytter til almindelige menneskers bekymringer. At vi tager befolkningen alvorligt og behandler vælgerne med respekt. Det er vigtigere end nogensinde.

 undefined

Fløjene vinder frem

Kigger man ud i verden, så stiger politikerleden og fløjene vinder frem. I USA, i England, i Frankrig, ja, selv her hjemme. De traditionelle partier svinder ind, mens nyere partier har fået vind i sejlene. Det tror jeg, at der kan være flere grunde til.

 

For det første er det blevet langt sværere for borgerne at gennemskue, hvor ideerne til politikken egentlig kommer fra. Hvem der skriver første udkast til den politik, der bliver lavet i dag.

 

I 70’erne og før var politik kendetegnet af de store klassekampe. De store slåskampe blev afgjort under trepartsforhandlinger og resultaterne af aftalerne blev vist i TV-avisen om aftenen, hvor alle sad klistret til skærmen. Dengang vidste man, hvor politikken kom fra – arbejdsgiverorganisationer eller fagforeningerne.

 

Men i dag er det blevet langt sværere at gennemskue. Fagforeningerne mister medlemmer som aldrig før og samtidig er antallet af interesseorganisationer steget og steget. Nye organisationer har set dagens lys. Alle med deres egne ønsker og agendaer.

undefined 

De store klassekampe er forbi

Samtidig har vi fået langt flere partier i Folketinget. Der er i dag et større udvalg af partier, der mener hvert sit. Og konkurrencen om TV-tiden er blevet større end den var dengang.

 

De store klassekampe funderet i store partier er slut, og vi står nu overfor et langt mere pluralistisk samfund, hvor vælgerne skal manøvrere rundt mellem mange meningsdannere og organisationer. Det kræver stor politisk tæft at gennemskue, hvor ideerne kommer fra i dag. At den ikke er blevet lavet i et mødelokale på fem minutter.

 

Men at den stadigvæk bliver til på samme måde. Nemlig gennem et hav af samtaler med både erhvervsliv, fagforeninger, berørte borgere og eksperter på de forskellige områder.