4. maj 2017

Samtaler om en kommende reform af ungdomsuddannelser

Henrik Dam gav tilsagn om nye samtaler med de berørte undervisningssteder, når regeringen har spillet ud om den kommende reform


På sin runde med virksomhedsbesøg i Horsens i sidste uge havde Henrik Dam Kristensen korte møder med repræsentanter for Horsens Produktionshøjskole og med ASV om rapporten ”Bedre veje til en ungdomsuddannelse,” som er udarbejdet af en ekspertgruppe nedsat af regeringen.

 

Ekspertgruppen forestiller sig, at en række ungdomsuddannelser samles i en ny, fælles uddannelse for aldersgruppen 18-30 år. Det skal være med henblik på de unge, som skal have en ekstra hjælp til at få taget en uddannelse, og som i mange tilfælde skal opnå et bedre grundlag end det, de har med fra grundskolen.

En del af de undervisningssteder, der i dag i hovedsagen underviser den nævnte gruppe unge, skal efter ekspertgruppens opfattelse samles i en ny (se billede nederst).

 

På begge skoler, der var møde på, var der stor forståelse for hovedtankerne i ekspertudvalgets forslag.

 

Produktionsskolen

På Produktionshøjskolen deltog skolelederen H. C. Mouritzen og bestyrelsesformand Jens Chr. Sørensen. Situationen er, at der er en urskov af tilbud til de unge mennesker. Der er grund til en forenkling. Optaget af elever afhænger af kommunernes vejledning. For tiden kommer der især mange elever fra Hedensted kommune.

undefined

ASV

På ASV deltog lederen Ann Mette Have Rasmussen og afdelingsleder Søren Noes. Der blev påpeget, at udbyttet af undervisning er afhængig af, at den unge har et sted at bo, og at forsørgelsesgrundlaget er i orden. På ASV har ekspertgruppens forslag betydning for Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisningen (OBU). Den Særligt Tilrettelagte Undervisning (STU) for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, er holdt udenfor (se billede nederst).

 

Regeringens udkast til reform afventes. Den kommer måske ikke her i foråret, men snarere efter sommerferien. Når den foreligger, vil Henrik Dam tage initiativ til en ny samtale med repræsentanter for de berørte undervisningssteder.

undefined