30. april 2017

At flytte aktivitetsparate nærmere arbejdslivet

Besøg på jobcenteret: Der er sanktioner i form af træk i ydelser, hvis modtageren af kontant- eller starthjælp ikke deltager. Men positive incitamenter savnes


På sin rundtur i april aflagde Henrik Dam Kristensen et besøg i Jobcenter Horsens. Emnet for besøget var den gruppe af ledige, som er længst væk fra arbejdsmarkedet: De såkaldt aktivitetsparate.

 

Ledighed ikke eneste problem

Aktivitetsparate borgere har ikke blot ledighed som problem, når det gælder om at være på arbejdsmarkedet. De har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode, har ofte et lavt uddannelsesniveau, ligesom mange har udfordringer af social, psykisk og/eller fysisk karakter. Jobcenterets opgave er at flytte de aktivitetsparate nærmere arbejdsmarkedet.

 

Henrik Dam Kristensen havde i jobcenteret en aftale med afdelingsleder Susanne Ramstedt, der tager sig af de aktivitetsparate borgere over 30 år, mens kommunens Ungeenhed tager sig af de yngre borgere.

 undefined

Hvad man kan magte

Vi skal finde ud af, hvad den aktivitetsparate kan, og hvad vedkommende kan magte, sagde Susanne Ramstedt. Gruppen af aktivitetsparate over 30 år i kommunen er på 900, og der er mange forskellige grunde til, at man ikke er jobparat. Omkring 10 % i gruppen har misbrugsproblemer, og så er opgaven - den ikke særlig lette – at få reduceret og helst fjernet misbruget.

 

Når der er tale om fysiske problemer, kan en eller anden optræning komme på tale.

 

I mange tilfælde drejer det sig også om manglende faglig kunnen. Den tid er forbi, hvor en ledig blot kunne få et truckkursus og så klare sig på et lager. I dag er arbejdsopgaverne mere komplicerede. Man skal for eksempel som truckfører oftest også have kendskab til it.

 

Aktivering

En stor del af indsatsen går ud på, at modtagerne af kontant- og starthjælp kommer i aktivering ude på virksomheder. Der er generelt ikke tale om, hvorvidt den enkelte kan arbejde. Man går ud fra, at det kan så godt som alle – i et eller andet omfang. Spørgsmålet er: Hvor mange timer om ugen?

 

For mange ledige opleves gentagne forløb med aktivering som noget ørkesløst, som noget, der ikke fører nogen steder hen.

 

Pisk, men ingen gulerødder

Modtageren af kontant- eller starthjælp skal møde op til samtaler og deltage i aktivering eller de andre forløb, der er tale om. Udeblivelse uden rimelig grund kan føre til sanktioner i form af reduktion af ydelser.

Mens der altså kan anvendes ”pisk” som motivering, er der ikke store mulighed for at bruge ”gulerødder.”

 

Lidt mere mulighed for positive incitamenter ville være dejligt, konstaterede Susanne Ramstedt og Henrik Dam Kristensen i enighed.

 

Ressourceforløb

I samtalens løb blev også ressourceforløb omtalt. Hvis man er under 40 år, kan man som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension. Man får i stedet en helhedsorienteret indsats i et eller flere såkaldte ressourceforløb, som skal udvikle ens arbejdsevne og hjælpe en videre i livet.